Avanti Dilettanti 5c

Kletterzentrum Gaswerk Greifensee, Switzerland

Route statistics
44
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Ewa Zygarowicz
OS
Lukas Ritzmann
OS
Lia Brand
OS
Rico Fröhlich
RP
Severin Winkler
RP
Rico Fröhlich
RP
Rico Fröhlich
GO
Bianca Villar
RP
GK J
OS
Rico Fröhlich
RP
Ci Tue
TR
David Gubelmann
OS
Peter Notter
OS
Severin Winkler
RP
Rico Fröhlich
RP
Severin Winkler
RP
Rico Fröhlich
RP
Adrian Frey
OS
Flipli climber
OS
Severin Winkler
RP
Rico Fröhlich
RP
Elias Hug
OS
Felix Winkler
RP
Rico Fröhlich
RP
Lukas Romer
GO
Severin Winkler
OS
Rico Fröhlich
OS
Lisa Burkhardt
OS
Mar Tina
OS
Beatrice Vögele
TR
Kathrin Senn
OS
Joël Iten
RP
Lisa Burkhardt
OS
Patsi R
OS
Felix Winkler
OS
Giovanni Saccarola
OS
Zoltan Somodi
OS
Dominic Flury
OS
Frank Jordi
OS
Ruben Kälin
OS
Sarah Then
OS
Laura Tönz
OS
Dina Luna
OS
Lisa Burkhardt
OS