Touching Avocados 6

DAV Kletterzentrum Hamburg, Germany

Route statistics
30
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Graf Zahl
RP
OS
The Ibex
OS
A C
F
M. H.
OS
Annika
OS
miss sofie
RP
Katrin Steinhoff
OS
Heiko Notter
RP
Captn Harbatkin
OS
Björn Brocke
RP
Jo Ge
OS
Björn Brocke
RP
Captn Harbatkin
OS
Björn Brocke
OS
miss sofie
RP
See Bär
OS
Heiko Notter
RP
Philipp Benner
OS
Ani Ka
OS
Heiko Notter
RP
BERND WELZEL
RP
miss sofie
RP
Mike Abel
OS
Caro Gehtdichnixan
OS
BERND WELZEL
OS
miss sofie
OS
Heiko Notter
OS
P E
OS
Jesper Josefsson
OS