Mythos 8

DAV Kletterzentrum Frankfurt/Main, Germany

Route statistics
3
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Jason C. Veb
TR
Angelika NeUfeld
GO
Jason C. Veb
GO