Solaris 5+

Cube Kletterzentrum, Germany

Route statistics
26
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Hardy Seifert
RP
Thomas Lautz
RP
Hardy Seifert
RP
Thomas Lautz
RP
Hardy Seifert
RP
Laura Steinm├╝ller
GO
Thomas Lautz
RP
Milena Schmidt
OS
Bianca Blohmann
OS
P R
OS
Hardy Seifert
RP
Thomas Lautz
RP
Milena Schmidt
F
Hardy Seifert
RP
Hardy Seifert
RP
Tom Vesely
RP
Hardy Seifert
OS
Hardy Seifert
RP
Thomas Lautz
RP
Hardy Seifert
RP
Thomas Lautz
RP
Hardy Seifert
OS
Tom Vesely
OS
Matze Sa
OS
Thomas Lautz
OS
Ute Blesik
OS