Simplexallogarithmus 5

Cube Kletterzentrum, Germany

Route statistics
22
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Thomas Lautz
RP
Thomas Lautz
OS
Thomas Lautz
RP
Thomas Lautz
RP
Thomas Lautz
RP
Thomas Lautz
TR
Thomas Lautz
TR
Ute Blesik
TR
Thomas Lautz
TR
Ute Blesik
TR
Hartmut Rogge - Al Heteilah
RP
Hartmut Rogge - Al Heteilah
TR
User Anonymized
RP
steffi krause
RP
Ute Blesik
OS
Matze Sa
TR
His Dudeness
OS
Hartmut Rogge - Al Heteilah
OS
Jonas Troß
TR
Jonas Troß
TR
Maximilian Brandau
OS
Claudia S.
TR