Pumpi 6

Cube Kletterzentrum, Germany

Route statistics
14
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Thomas Lautz
RP
Thomas Lautz
RP
Benedikt Gube
RP
Thomas Lautz
RP
Tom Vesely
RP
Milena Schmidt
OS
Hardy Seifert
RP
Hardy Seifert
OS
Thomas Lautz
RP
Tom Vesely
OS
Milena Schmidt
OS
Thomas Lautz
RP
Ute Blesik
TR
Thomas Lautz
OS