Trimegesto 5b

City Adventure Center - CAC, Austria

Route statistics
13
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Peter T.
OS
Mel Nicki
RP
Mel Nicki
RP
Mario Stubenvoll
GO
Florian Gruber
OS
Mel Nicki
RP
Mel Nicki
F
Mel Nicki
F
ne in
OS
Wan Kenobi
OS
Didi Sattelhuber
GO
Markus H.
OS
Heimo Mihok
OS