Roco 5a+

City Adventure Center - CAC, Austria

Route statistics
24
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Thomas Nebl
TR
Florian Mangge
OS
Florian Mangge
OS
Florian Mangge
OS
Florian Mangge
OS
Christina Hofstätter
RP
Florian Mangge
OS
Christina Hofstätter
TR
Mel Nicki
F
Florian Mangge
OS
Jürgen Schmidt
OS
Florian Mangge
OS
Mel Nicki
F
Tina Fellner
TR
Florian Mangge
OS
Michael Plattner
OS
Florian Mangge
RP
Christa Pirngruber
OS
Michael Pilz
OS
Titus Werkgartner
OS
Markus H.
OS
Florian Mangge
OS
Adelina Barabas
OS
Mel Nicki
OS