Schwarz Schwarz

Boulderhalle Ravensburg, Germany

Boulder statistics
15
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Eric M
RP
Pirmin P
F
Daniel Dillmann
RP
Florian Richter
RP
Florian Richter
RP
Florian Richter
RP
Ulli Rike
RP
Jonas Altenried
RP
Rawi Eggert
GO
Luisa Thomas
RP
Luisa Thomas
RP
Robin Flachsmann
RP
Matthias Frehn
RP
Johannes Kneip
F
Marco Sadowski
RP