White 6A+

Boulderbar Hauptbahnhof, Austria

Boulder statistics
18
zlags
No ratings
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Stella Saronja
RP
Iris Hillinger
GO
Stella Saronja
RP
Stella Saronja
RP
Stella Saronja
RP
Stella Saronja
RP
Ina Ka
F
Bozo Sunara
RP
Stella Saronja
RP
Daniel Freytag
F
Stella Saronja
RP
Daniel Freytag
RP
Daniel Freytag
F
Stella Saronja
RP
Philip Wolff
F
Bozo Sunara
F
Iris Hillinger
F
Daniel Freytag
F