Orange 6b+

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
11
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Martin Cervenka
OS
John Mansfield
GO
Ciadhla Mulloy
OS
Christine Kan
GO
Colette Mahon
RP
Matthew Davis
OS
Michael Devlin
RP
John Mansfield
GO
Stephen King
OS
Simone Sandri
OS
niallery
OS