Red 6c

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
8
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Stephen King
RP
Stephen King
GO
Matthew Davis
OS
Linda O'Rourke
RP
Brendan Graham
OS
Dave Ayton
OS
Serena Steeden
RP
C monkey
OS