Yellow 7a+

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
9
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Sarp Akcay
GO
Stephen King
OS
Lucy Mitchell
OS
Damien O' Sullivan
OS
Eddie Cooper
OS
Dave Ayton
OS
niallery
OS
D G
OS
Caroline Harney Ayton
OS