White 6b+

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
6
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Dave Ayton
OS
Martin Cervenka
OS
Adam Timmons
F
Chloe Condron
F
Stephen King
OS
Matthew Davis
OS