Yellow 7a+

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
6
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
C monkey
F
marco furter
RP
Dave Ayton
OS
Katarina Garami
RP
Gerard O'Sullivan
GO
niallery
OS