Yellow 7a

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
11
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Dave Ayton
OS
Oonagh Morrison
RP
Lucy Mitchell
OS
Eddie Cooper
OS
Martin Cervenka
OS
Stephen King
RP
Luke Fashionstar
OS
Matthew Davis
OS
niallery
OS
Ivan Tatransky
OS
Ivan Tatransky
OS