Orange 6c+

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
6
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Christine Kan
OS
Dave Ayton
OS
Lucy Mitchell
OS
C monkey
F
Matthew Davis
OS
niallery
OS