Yellow 6c+

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
6
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Mark Dempsey
OS
Dave Ayton
OS
John Mansfield
GO
Matthew Davis
OS
Stephen King
OS
niallery
OS