Orange 7a+

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
4
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Matthew Davis
OS
Linda O'Rourke
RP
Brendan Graham
OS
Neil O'Rourke
GO