Green 6c

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
5
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Dave Ayton
OS
Matthew Davis
OS
Ilmur Jonsdottir
TR
Stephen King
OS
Sean McB
F