Yellow 7a+

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
7
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Albert Steinmetz
RP
Stephen King
GO
C monkey
F
Dave Ayton
OS
Brendan Graham
OS
Katarina Garami
RP
niallery
OS