Orange 6c+

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
18
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
D monkey
F
Dave Ayton
OS
Lucy Mitchell
OS
Ivan Garbino
OS
Brendan Graham
OS
Gerard O'Sullivan
OS
Aaron O'Brien
OS
k d
OS
Miquel Avella
OS
Florian Charier
RP
Stephen King
OS
Neil Gibson
OS
niallery
OS
Nicholas Blott
GO
Jana Cervenka
OS
Martin Cervenka
OS
Martin Cervenka
TR
Seán Barrett
F