Grey 6b+

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
7
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Eddie Cooper
OS
Ilmur Jonsdottir
F
Dave Ayton
OS
Martin Cervenka
OS
Philip Condron
OS
Oonagh Morrison
OS
Stephen King
OS