White 4a

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
4
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Dónal Ó Murchú
TR
Stephen King
TR
Alex Kuznetsov
TR
Ryszard Przywara
TR