Pink 7a

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
6
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Stephen King
OS
Dave Ayton
OS
Martin Cervenka
GO
Ivan Garbino
GO
Damien G
RP
niallery
OS