Purple 7a

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
9
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Eddie Cooper
OS
Lucy Mitchell
F
C monkey
OS
Ivan Garbino
OS
Brendan Graham
OS
marco furter
RP
niallery
OS
Dave Ayton
OS
Katarina Garami
OS