Grey 6c+

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
9
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Stephen King
OS
Ivan Tatransky
OS
C monkey
OS
Linda O'Rourke
RP
Matthew Davis
OS
Brendan Graham
RP
Neil O'Rourke
RP
Dave Ayton
OS
niallery
OS