White 7a+

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
14
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Stephen Frawley
RP
Stephen King
OS
Stephen Frawley
GO
Lucy Mitchell
OS
Eddie Cooper
RP
Eddie Cooper
OS
Damien O' Sullivan
OS
Sarp Akcay
OS
Martin Cervenka
OS
Damien G
OS
Anna David
OS
Caroline Harney Ayton
OS
Dave Ayton
OS
niallery
OS