Black 7a

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
12
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Maxim Lassov
F
Dave Ayton
OS
Eddie Cooper
OS
Harry Power
RP
Martin Cervenka
OS
Jana Cervenka
OS
Ivan Garbino
GO
Philip Condron
OS
niallery
OS
Oonagh Morrison
OS
Stephen King
OS
Matthew Davis
OS