Orange 6c+

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
4
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Stephen King
GO
Dave Ayton
OS
niallery
OS
Matthew Davis
OS