Pink 6c+

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
23
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Dave Ayton
OS
Stephen King
GO
Andy L
OS
Andres Pesqueira
OS
Gaelan Elliffe
GO
Christine Kan
OS
Kevin Byrne
TR
Fiona Ryan
RP
Stephen King
OS
Neil Gibson
OS
Nicholas Blott
GO
Jack Kitchen
OS
Derek Tannam
RP
Derek Tannam
RP
Christine Blott
RP
Martin Cervenka
OS
Daniel Golodnik
OS
Jana Cervenka
OS
Seán Barrett
OS
Katarina Garami
OS
Brendan Graham
OS
Anastasija Strižakova
OS
Gerard O'Sullivan
OS