Pink 6c

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
6
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Matthew Davis
OS
Eee Zzz
GO
Stephen King
OS
Mateusz Niechwiej
RP
Esdras Passos
OS
niallery
OS