Grey 7a+

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
10
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Eddie Cooper
F
Matthew Davis
OS
Lucy Mitchell
OS
Dave Ayton
RP
niallery
OS
Martin Cervenka
OS
Dave Ayton
GO
Luke Fashionstar
OS
Stephen King
OS
Oonagh Morrison
RP