Purple 7a+

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
15
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Damien O' Sullivan
F
Damien O' Sullivan
F
Damien O' Sullivan
F
Damien O' Sullivan
F
Damien O' Sullivan
F
Damien O' Sullivan
F
Damien O' Sullivan
F
Sarp Akcay
GO
Martin Cervenka
OS
Stephen King
OS
Dave Ayton
OS
Caroline Harney Ayton
OS
niallery
OS
Damien G
OS
Damien O' Sullivan
OS