Pink 7a

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
5
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Matthew Davis
OS
Dave Ayton
OS
Stephen King
OS
Ivan Garbino
OS
niallery
OS