Purple 6c

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
9
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
John Brereton
RP
Dave Ayton
OS
Jana Cervenka
OS
Martin Cervenka
OS
Philip Condron
OS
Sarp Akcay
GO
Christine Kan
OS
Oonagh Morrison
OS
Stephen King
OS