Orange 6c

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
7
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Brendan Graham
OS
Stephen King
OS
Damien G
GO
Dave Ayton
OS
k d
OS
niallery
OS
Katarina Garami
OS