Orange 6a+

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
16
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Dave Ayton
OS
Eddie Cooper
OS
Jana Cervenka
OS
Martin Cervenka
OS
Martin Cervenka
TR
Adam Timmons
F
Ian Lawler
OS
Ilmur Jonsdottir
RP
O monkey
RP
Harry Power
OS
Esdras Passos
RP
Tom Cotter
OS
Esdras Passos
OS
Stephen King
OS
Sean McB
F
Niall Macdonald
OS