Purple 6c

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
8
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Christine Kan
OS
Dave Ayton
OS
niallery
OS
Niamh Burke
RP
Gerard O'Sullivan
OS
Ivan Garbino
OS
Stephen King
OS
Katarina Garami
OS