Yellow 7b

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
9
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Harry Power
GO
Moncho Monchito
GO
Dave Ayton
OS
Moncho Monchito
GO
Luke Moore
OS
Michael Smyth
RP
Caroline Harney Ayton
RP
Dave Ayton
OS
niallery
OS