Yellow 7a

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
6
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
D monkey
OS
Linda O'Rourke
RP
Matthew Davis
RP
Brendan Graham
OS
Neil O'Rourke
GO
niallery
OS