White 6c

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
20
zlags
Average ranking



ZLAGFEED
Climber Style
Dave Ayton
OS
Lucy Mitchell
OS
Leman Lemanski
OS
Lea L
OS
Andres Pesqueira
OS
Andrew Keating
OS
Neil Gibson
RP
Neil Gibson
RP
Stephen King
OS
Gerard O'Sullivan
OS
Alex Tasker
RP
Gaelan Elliffe
GO
niallery
OS
Neil Gibson
OS
Florian Charier
GO
Brendan Graham
OS
Nicholas Blott
GO
Jack Kitchen
OS
Jana Cervenka
OS
Martin Cervenka
OS