Orange 5c

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
33
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
M H
F
Carda Helenius
OS
Olesia D
RP
Nicola Piccinini
OS
Olesia D
RP
Nicola Piccinini
OS
Jesper W
GO
User Anonymized
OS
Liisi Nikkanen
GO
Nicola Piccinini
OS
Olesia D
RP
Olesia D
RP
Lauri Lundahl
OS
Richard Maple
OS
Nicola Piccinini
OS
Olesia D
RP
Antti Hytönen
OS
User Anonymized
OS
Gosia Gwiazda
TR
Olesia D
RP
Aki Romppanen
OS
Nicola Piccinini
OS
Olesia D
RP
Johanna Havula
OS
Olesia D
RP
Anou Paké
OS
Nicola Piccinini
OS
Olesia D
F
Miia Saarinen
OS
Antti Nuopponen
F
Heikki Timonen
OS
Anna Varvarkina
OS
Roosa Kulju
OS