Lime green 6c+

Awesome Walls Dublin, Ireland

Route statistics
5
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Stephen King
OS
Matthew Davis
OS
Linda O'Rourke
RP
Dave Ayton
OS
niallery
OS