Red 5c

Rockspot, Italy

Route statistics
13
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Heinz Wohlkönig
TR
Sebastian Wohlkönig
TR
Heinz Wohlkönig
TR
Marco Catiz
F
Heinz Wohlkönig
TR
tom tom
TR
Mattia Verdecchia
OS
federico miletto
OS
Luca Spinosi
OS
Alessandro Regondi
RP
Gaia Letizia Civardi
OS
Heinz Wohlkönig
TR
Manu Ela
OS