Purple 4b

Rockspot, Italy

Route statistics
4
zlags
No ratings
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Moreno Zagato
OS
Sebastian Wohlk├Ânig
TR
Heinz Wohlk├Ânig
TR
Gaia Letizia Civardi
OS