RECENTLY ZLAGGED IN

Klätterdomen

Amanda Hallin

CLIMBER STATISTICS

85
zlags
1 157
meters climbed
18 747
total points
6c
best lead grade
5c
best boulder grade

Filter:
Zlagfeed

Route / boulder Style
Green 6c
Klätterdomen
RP
Pink 6b
Klättercentret Akalla
OS
min gula fågel 6a+
Klätterverket Gasverket
TR
små rosa marshmallows 6a
Klätterverket Gasverket
TR
Lime green 6a
Klätterverket Gasverket
TR
Purple 5c
Klätterverket Gasverket
TR
Rosa Bollar 6a
Klätterverket Gasverket
TR
Purple 6a+
Klättercentret Solna
TR
Black 5c
Klättercentret Solna
TR
Red 6a
Klätterverket Gasverket
TR
Blue 6a+
Klätterverket Gasverket
TR
Yellow Highway 5a
Klätterverket Gasverket
TR
Purple 5c
Klätterverket Gasverket
TR
Purple 4c
Klätterverket Gasverket
TR
Bright yellow 5a
Klätterverket Gasverket
TR
Bright yellow 4c
Klätterverket Gasverket
TR
Pink 5c
Klätterverket Gasverket
TR
Purple 5c
Klätterverket Gasverket
TR
Bright yellow 5b
Klätterverket Gasverket
TR
Bright yellow 5b
Klätterverket Gasverket
TR
Bright yellow 5b
Klätterverket Gasverket
TR
Bright yellow 5b
Klätterverket Gasverket
TR
Bright yellow 6a
Klätterverket Gasverket
TR
Black 5b
Klätterverket Gasverket
TR
White 4c
Klätterdomen
TR
Black 4b
Klätterdomen
TR
Orange 5c
Klätterdomen
TR
Pink 6a+
Klätterdomen
TR
Pink 5c
Klätterdomen
TR
Orange 4c
Klätterdomen
TR
Pink 5c
Klätterdomen
TR
Red 6a
Klätterdomen
TR
Red 6b
Klätterdomen
TR
Orange 5b
Klätterdomen
TR
Orange 5c
Klätterdomen
TR
Purple 5a
Klätterdomen
TR
Black 4b
Klätterdomen
TR
Black 5a
Klätterdomen
TR
Red 6a
Klätterdomen
RP
Pink 6a+
Klätterdomen
TR
Red 6a+
Klätterdomen
TR
Red 6a+
Klätterdomen
TR
Orange 5b
Klätterdomen
RP
White 4c
Klätterdomen
TR
Orange 5c
Klätterdomen
TR
Pink 5c
Klätterdomen
TR
Orange 5b
Klätterdomen
TR
Orange 4c
Klätterdomen
TR
Black 5a
Klätterdomen
TR
Purple 5a
Klätterdomen
TR
Orange 5b
Klätterdomen
TR
Purple 6a
Klätterdomen
TR
Black 5a
Klätterdomen
TR
Orange 5b
Klätterdomen
TR
Yellow 5c
Klätterdomen
TR
Yellow 4c
Klätterdomen
TR
Orange 5a
Klätterdomen
TR
White 4c
Klätterdomen
TR
Orange 5b
Klätterdomen
TR
Purple 6a
Klätterdomen
TR
Green 6a
Klätterdomen
TR
Purple 5a
Klätterdomen
TR
Orange 5c
Klätterdomen
TR
Orange 5a
Klätterdomen
RP
Red 6a
Klätterdomen
RP
Black 4b
Klätterdomen
RP
Purple 5b
Klätterdomen
RP
Green 6a
Klätterdomen
RP
White 6a+
Klätterdomen
RP
Blue 6a
Klätterdomen
RP
Black 5+
Klätterdomen
F
Purple 5-
Klätterdomen
F
Domen mega challenge 5 5+
Klätterdomen
F
Black 4+
Klätterdomen
F
Green 5
Klätterdomen
RP
Domen Mega Challenge 12 5+
Klätterdomen
RP
Black 6a
Klätterdomen
TR
White 6a+
Klätterdomen
TR
Red 6a
Klätterdomen
TR
Purple 5c
Klätterdomen
TR
Black 4b
Klätterdomen
TR
Orange 4c
Klätterdomen
TR
Pink 5c
Klätterdomen
TR
Black 5a
Klätterdomen
OS
White 4c
Klätterdomen
TR