RECENTLY ZLAGGED IN

Boulderbar Hannovergasse

Fabian Spinka

CLIMBER STATISTICS

159
zlags
636
meters climbed
49 919
total points
7a+
best boulder grade

Filter:
Zlagfeed

Route / boulder Style
Orange 5-
Boulderbar Hannovergasse
F
Red 5-
Boulderbar Hannovergasse
F
Mint 6A
Boulderbar Hannovergasse
F
Bright yellow 5+
Boulderbar Hannovergasse
F
Green 5+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Purple 5+
Boulderbar Hannovergasse
F
Mint 6A+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Pink 5+
Boulderbar Hannovergasse
F
Yellow 5
Boulderbar Hannovergasse
F
Black 5-
Boulderbar Hannovergasse
F
Blue 6B
Boulderbar Hannovergasse
F
Orange 6B+
Boulderbar Hannovergasse
OS
Black volumes 6A
Boulderbar Hannovergasse
F
Yellow 4+
Boulderbar Hannovergasse
F
Pink 4
Boulderbar Hannovergasse
RP
Purple 5+
Boulderbar Hannovergasse
F
Grey 5-
Boulderbar Hannovergasse
F
Mint 6C+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Red 4-
Boulderbar Hannovergasse
RP
Black 5+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Blue 4-
Boulderbar Hannovergasse
RP
Orange 6B+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Orange 4-
Boulderbar Hannovergasse
RP
white 4
Boulderbar Hannovergasse
RP
Blue 4+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Bright yellow 5-
Boulderbar Hannovergasse
RP
Red 5+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Black 6A
Boulderbar Hannovergasse
RP
Blue 4+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Lime green 5
Boulderbar Hannovergasse
RP
Lime green 6B
Boulderbar Hannovergasse
RP
Black 6B+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Purple 6B
Boulderbar Hannovergasse
RP
Mint 6B
Boulderbar Hannovergasse
RP
Bright yellow 6A+
Boulderbar Hannovergasse
F
Orange 5+
Boulderbar Hannovergasse
F
Orange 6B+
Boulderbar Hannovergasse
F
Lime green 5-
Boulderbar Hannovergasse
F
Red 4+
Boulderbar Hannovergasse
F
Pink 6A+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Black 4+
Boulderbar Hannovergasse
F
Orange 6A
Boulderbar Hannovergasse
F
Black 6B
Boulderbar Hannovergasse
RP
Green 6B+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Bright yellow 4-
Boulderbar Hannovergasse
RP
Grey 6A
Boulderbar Hannovergasse
F
Pink 6B
Boulderbar Hannovergasse
RP
Black 6A
Boulderbar Hannovergasse
F
white 6B+
Boulderbar Hannovergasse
F
Orange 6C
Boulderbar Hannovergasse
RP
Pink 5+
Boulderbar Hannovergasse
F
Mint 6A
Boulderbar Hannovergasse
F
Black 5
Boulderbar Hannovergasse
RP
Yellow 6A
Boulderbar Hannovergasse
F
Pink 5
Boulderbar Hannovergasse
F
Bright yellow 4+
Boulderbar Hannovergasse
F
Black 4+
Boulderbar Hannovergasse
F
Orange 4+
Boulderbar Hannovergasse
F
Blue 5
Boulderbar Hannovergasse
F
Purple 4+
Boulderbar Hannovergasse
F
Red 5-
Boulderbar Hannovergasse
F
Green 4+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Weiß 6A
Boulderbar Hannovergasse
F
Green 4
Boulderbar Hannovergasse
F
Orange 5
Boulderbar Hannovergasse
F
Yellow 5
Boulderbar Hannovergasse
RP
Green 5-
Boulderbar Hannovergasse
F
Purple 5+
Boulderbar Hannovergasse
F
Red 4
Boulderbar Hannovergasse
F
Lime green 7A+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Black 6B
Boulderbar Hannovergasse
F
Mint 6B
Boulderbar Hannovergasse
RP
Blue 6C
Boulderbar Hannovergasse
RP
Orange 5
Boulderbar Hannovergasse
OS
Yellow 6B+
Boulderbar Hannovergasse
OS
Yellow 6B+
Boulderbar Hannovergasse
OS
Red 6B+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Lime green 6A+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Blue 6A
Boulderbar Hannovergasse
F
Red 6A
Boulderbar Hannovergasse
F
Blue 6C
Boulderbar Hannovergasse
RP
Bright yellow 6B
Boulderbar Hannovergasse
RP
white 6A
Boulderbar Hannovergasse
OS
Red 6B
Boulderbar Hannovergasse
RP
Blue 6B+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Red 6A
Boulderbar Hannovergasse
RP
Bright yellow 6A
Boulderbar Hannovergasse
OS
Red 6A
Boulderbar Hannovergasse
RP
Red 6A
Boulderbar Hannovergasse
RP
Lime green 6B
Boulderbar Hannovergasse
F
Yellow 4
Boulderbar Hannovergasse
F
Red 5-
Boulderbar Hannovergasse
F
white 5-
Boulderbar Hannovergasse
F
Pink 5-
Boulderbar Hannovergasse
OS
Black 4+
Boulderbar Hannovergasse
OS
Orange 3+
Boulderbar Hannovergasse
OS
Mint 6A
Boulderbar Hannovergasse
OS
River Side 6B
Boulderbar Hannovergasse
RP
Portucuco Sentado 6A
Boulderbar Hannovergasse
RP
Troubadure 3+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Odisea En Hoya Moros 5-
Boulderbar Hannovergasse
RP
Siesta Time 6A+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Variate Del Redil 6A+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Benjamin 6A
Boulderbar Hannovergasse
RP
Kratzerleisten 4+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Ieri E Domani 5+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Boxenluder 4-
Boulderbar Hannovergasse
RP
Riders On The Storm 6A+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Tobl Traverse 4-
Boulderbar Hannovergasse
RP
Los Escalones 6B
Boulderbar Hannovergasse
RP
Challanger 5
Boulderbar Hannovergasse
RP
Skatchy 4+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Bing Bong 4
Boulderbar Hannovergasse
RP
Ausn Loch 5+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Pulp 6B
Boulderbar Hannovergasse
RP
Griasti 5-
Boulderbar Hannovergasse
RP
Dragon Fly Power 4+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Spiatin Piatela 6A
Boulderbar Hannovergasse
RP
Línea Recta 4+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Grün 6A
Boulderbar Hannovergasse
RP
The Drunken Master 5-
Boulderbar Hannovergasse
RP
Breaking Back 6A
Boulderbar Hannovergasse
RP
Chrystalt 5
Boulderbar Hannovergasse
RP
Max7 4
Boulderbar Hannovergasse
RP
Chaos 6C
Boulderbar Hannovergasse
RP
Kara Benemsi 4-
Boulderbar Hannovergasse
RP
Rudavieja 6A
Boulderbar Hannovergasse
RP
Caciocavallo 6C
Boulderbar Hannovergasse
RP
A Oscuras 5
Boulderbar Hannovergasse
RP
Jxact 6B+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Lola 6B
Boulderbar Hannovergasse
RP
El Cepo 5+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Terribles Yuyus 6A
Boulderbar Hannovergasse
RP
Lime green 4
Boulderbar Hannovergasse
RP
Geht auch als run&jump (Scheinbar) 5-
Boulderbar Hannovergasse
RP
Mary Long 4
Boulderbar Hannovergasse
RP
Kiss Me Lucia 5-
Boulderbar Hannovergasse
RP
Like A Knife 5-
Boulderbar Hannovergasse
RP
Oli Santi 6A
Boulderbar Hannovergasse
RP
Turbokante 6A+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Der Hasser Direct 5-
Boulderbar Hannovergasse
RP
Mongolen Peaterle 5
Boulderbar Hannovergasse
RP
Trampal 5-
Boulderbar Hannovergasse
RP
La Chepa 6A
Boulderbar Hannovergasse
RP
Wolkenbruch 6A
Boulderbar Hannovergasse
RP
Broken Arrow 6A
Boulderbar Hannovergasse
RP
Reve De Faire 6A+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Pat Agonia 6B
Boulderbar Hannovergasse
RP
Teletubie 5
Boulderbar Hannovergasse
RP
Es2 5+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Madame Butterfly 6A+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Return Of The Super Ape 5-
Boulderbar Hannovergasse
RP
Dr. Best Plus 6A
Boulderbar Hannovergasse
RP
D.M.Z. 5-
Boulderbar Hannovergasse
RP
Pásele 4-
Boulderbar Hannovergasse
RP
Coyote Corner 6A+
Boulderbar Hannovergasse
RP
Seitlicher Sprung 6A
Boulderbar Hannovergasse
RP
Intimo Uomo 6A
Boulderbar Hannovergasse
RP
Muler Collin 6A+
Boulderbar Hannovergasse
RP