RECENTLY ZLAGGED IN

Karbin Klätterhall

Henrik Tengelin
Stockholm

CLIMBER STATISTICS

1 700
zlags
18 842
meters climbed
691 735
total points
7a+
best lead grade
6c+
best boulder grade

Filter:
Zlagfeed

Route / boulder Style
Ljusblå 6a
Karbin Klätterhall
TR
Röd 5c
Karbin Klätterhall
TR
Röd 6b
Karbin Klätterhall
TR
Ljusblå 6c
Karbin Klätterhall
TR
Gul 6b+
Karbin Klätterhall
TR
Svart 6c
Karbin Klätterhall
TR
Blue 6A
Klättercentret Akalla
F
Yellow 6A+
Klättercentret Akalla
RP
Turquoise 5+
Klättercentret Akalla
F
Pink 6b
Klättercentret Akalla
RP
Pink 6A+
Klättercentret Akalla
RP
Red 6A+
Klättercentret Akalla
F
Neon yellow 6A
Klättercentret Akalla
F
Purple 6B
Klättercentret Akalla
F
Yellow 6A+
Klättercentret Akalla
F
Blue 6A+
Klättercentret Akalla
RP
Blue 5c
Klättercentret Telefonplan
TR
Pink 5b
Klättercentret Telefonplan
TR
White 6a
Klättercentret Telefonplan
TR
Black 6b
Klättercentret Telefonplan
TR
Blue 6c
Klättercentret Telefonplan
TR
Red 6b
Klättercentret Telefonplan
TR
Red 4b
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6c
Klättercentret Akalla
TR
Red 6b
Klättercentret Akalla
TR
Turquoise 5c
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6b
Klättercentret Akalla
TR
White 6b
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6c
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a
Klättercentret Akalla
TR
Red 4b
Klättercentret Akalla
TR
Red 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Liv on the edge 6b
Klätterverket Sickla
TR
Ledigt 5c
Klätterverket Sickla
TR
Wild Strawberries 6a
Klätterverket Sickla
TR
Cardinal Copia 6a+
Klätterverket Sickla
TR
Delikatess 6b+
Klätterverket Sickla
TR
Kraften av en Jordsärtskocka 6b
Klätterverket Sickla
TR
Bowline 6c
Klätterverket Sickla
OS
Neon yellow 6a
Klättercentret Akalla
TR
Black 5b
Klättercentret Telefonplan
TR
Black 6c
Klättercentret Telefonplan
TR
Neon yellow 6a
Klättercentret Telefonplan
TR
Purple 6c
Klättercentret Telefonplan
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6a
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6b
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6a
Klättercentret Akalla
TR
Red 5b
Klättercentret Akalla
TR
White 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a
Klättercentret Akalla
TR
Magenta 6c
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Red 6b
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6b
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6b
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6b
Klättercentret Akalla
OS
Purple 5b
Klättercentret Akalla
OS
Magenta 6a
Klättercentret Akalla
OS
Blue 5a
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 6b+
Klättercentret Akalla
TR
White 6b
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6a
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6A+
Klättercentret Akalla
F
Pink 6b
Klättercentret Akalla
TR
Blue 4c
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Red 6b
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6b
Klättercentret Solna
TR
Black 6a
Klättercentret Solna
TR
Pink 5c
Klättercentret Solna
TR
Black 6a+
Klättercentret Solna
TR
Orange 6a
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
White 6b
Klättercentret Akalla
TR
Blue 5a
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
White 7a+
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6b
Klättercentret Akalla
TR
Turquoise 5c
Klättercentret Akalla
TR
Dark Green 4b
Klättercentret Akalla
TR
Blue 5a
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Red 6b
Klättercentret Akalla
TR
Blue 5a
Klättercentret Telefonplan
TR
Green 6a+
Klättercentret Telefonplan
TR
White 6b+
Klättercentret Telefonplan
TR
Black 5b
Klättercentret Telefonplan
TR
White 6a+
Klättercentret Telefonplan
TR
Yellow 6a
Klättercentret Telefonplan
TR
White 6a+
Klättercentret Telefonplan
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Blue 5a
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6C
Klättercentret Akalla
RP
Neon green 6B
Klättercentret Akalla
F
Orange 6A+
Klättercentret Akalla
RP
Only boxes 6B
Klättercentret Akalla
RP
Red 6b
Klättercentret Akalla
TR
Red 6c
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6A
Klättercentret Telefonplan
F
Brown 6A+
Klättercentret Telefonplan
RP
Pink 6B
Klättercentret Telefonplan
RP
Orange 6A+
Klättercentret Telefonplan
F
Turquoise 5
Klättercentret Telefonplan
F
Red 6A
Klättercentret Telefonplan
RP
Yellow 5+
Klättercentret Telefonplan
F
Black 5c
Klättercentret Akalla
TR
White 6b
Klättercentret Akalla
TR
Magenta 4a
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Turquoise 4c
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6a
Klättercentret Akalla
TR
Blue 5c
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6B
Klättercentret Akalla
RP
Dark Green 6A
Klättercentret Akalla
F
Neon yellow 6A+
Klättercentret Akalla
F
20 Neon green 4
Klättercentret Akalla
F
White 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Turquoise 4a
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 5c
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Magenta 6c
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6b
Klättercentret Akalla
TR
Turquoise 5c
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6b
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a
Klättercentret Akalla
TR
White 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Turquoise 6A
Klättercentret Akalla
RP
Pink 6A
Klättercentret Akalla
F
11 Purple 6A+
Klättercentret Akalla
RP
Red 6A+
Klättercentret Akalla
RP
Orange 6A
Klättercentret Akalla
RP
Red 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6b
Klättercentret Akalla
TR
Turquoise 5c
Klättercentret Akalla
TR
Dark Green 4b
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Black 6b
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6a+
Klättercentret Akalla
OS
Black 6c
Klättercentret Akalla
TR
1 Black 6b
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6a
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6b
Klättercentret Akalla
TR
Neon green 5c
Klättercentret Akalla
TR
Blue 4c
Klättercentret Akalla
TR
Purple 4b
Klättercentret Akalla
TR
Neon green 5a
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6a
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 7a
Klättercentret Akalla
TR
Blue 4c
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Magenta 6c
Klättercentret Akalla
TR
Red 6A
Klättercentret Akalla
F
Blue 5c
Klättercentret Akalla
OS
Orange 6c
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6b
Klättercentret Akalla
TR
Turquoise 5c
Klättercentret Akalla
TR
Orange 5c
Klättercentret Akalla
TR
White 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6c
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6b
Klättercentret Akalla
TR
Turquoise 5c
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6c+
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6b
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6b
Klättercentret Akalla
TR
Turquoise 5c
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Neon green 4b
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6b
Klättercentret Akalla
TR
Dark Green 4b
Klättercentret Akalla
TR
Black 6b
Klättercentret Telefonplan
TR
Blue 6a+
Klättercentret Telefonplan
TR
Orange 6a
Klättercentret Telefonplan
TR
Red 5c
Klättercentret Telefonplan
TR
Orange 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6b
Klättercentret Akalla
TR
Turquoise 5c
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6b
Klättercentret Akalla
TR
Orange 7a
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6c
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6a
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6b
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6b
Klättercentret Akalla
TR
Neon green 4b
Klättercentret Akalla
TR
White 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Red 6A+
Klättercentret Akalla
F
Purple 5
Klättercentret Akalla
F
Orange 6A
Klättercentret Akalla
F
Purple 6A
Klättercentret Akalla
F
Yellow 5a
Klättercentret Akalla
TR
Green 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6a
Klättercentret Akalla
TR
Black 6b
Klättercentret Akalla
TR
Magenta 6B
Klättercentret Akalla
RP
Pink 6B+
Klättercentret Akalla
RP
Yellow 6A+
Klättercentret Akalla
F
Black 6B
Klättercentret Akalla
RP
Neon yellow 6B+
Klättercentret Akalla
RP
White 6A+
Klättercentret Akalla
RP
Neon green 6A+
Klättercentret Akalla
F
Red 6A
Klättercentret Akalla
RP
Pink 6B
Klättercentret Akalla
RP
White 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Orange 5c
Klättercentret Akalla
TR
Green 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6b
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 5c
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Red 6A
Klättercentret Akalla
F
Pink 6B
Klättercentret Akalla
F
Orange 6A+
Klättercentret Akalla
F
Blue 6A
Klättercentret Akalla
F
Pink 6B+
Klättercentret Akalla
F
Black 6B
Klättercentret Akalla
RP
Neon yellow 6B+
Klättercentret Akalla
F
White 6A+
Klättercentret Akalla
F
Yellow 6c+
Klättercentret Akalla
TR
White 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Orange 5c
Klättercentret Akalla
TR
Neon green 4b
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6b
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 5c
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a
Klättercentret Akalla
TR
Neon yellow 6a
Klättercentret Akalla
TR
Only boxes 6b
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 6c+
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6b
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a
Klättercentret Akalla
TR
White 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 5c
Klättercentret Akalla
TR
Green 6b+
Klättercentret Telefonplan
TR
Orange 6b
Klättercentret Telefonplan
TR
Red 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Magenta 6b
Klättercentret Akalla
TR
Red 5c
Klättercentret Akalla
TR
White 6b
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6b
Klättercentret Akalla
TR
Neon yellow 6a
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6b
Klättercentret Akalla
TR
Turquoise 6a+
Klättercentret Telefonplan
TR
Yellow 6a
Klättercentret Telefonplan
TR
Green 6b
Klättercentret Telefonplan
TR
Blå 7a
Karbin Klätterhall
TR
Mörk grön 6c
Karbin Klätterhall
TR
Red 7a
Karbin Klätterhall
TR
Gul 6c
Karbin Klätterhall
F
Röd 6c
Karbin Klätterhall
OS
Pink 6a
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6b
Klättercentret Akalla
TR
Black 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6b
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6b
Klättercentret Akalla
TR
Purple 5b
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6b
Klättercentret Akalla
TR
Black 6c
Klättercentret Akalla
TR
Blue 5b
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6c
Klättercentret Akalla
TR
Only boxes 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Black 6b
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6a+
Klättercentret Telefonplan
F
Red 6a
Klättercentret Telefonplan
F
Purple 6a+
Klättercentret Telefonplan
F
Black 6b
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6a
Klättercentret Akalla
TR
Grey 5b
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6b+
Klättercentret Akalla
TR
White 6a
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Black 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 5b
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 7a
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6a+
Klättercentret Akalla
OS
Red 6a
Klättercentret Akalla
F
Yellow 6b
Klättercentret Akalla
TR
Purple 5b
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
White 6a
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Black 6c
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Green 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6c
Klättercentret Telefonplan
TR
Yellow 6b
Klättercentret Telefonplan
TR
Yellow 6a+
Klättercentret Telefonplan
TR
Orange 5c
Klättercentret Telefonplan
TR
Orange 6a
Klättercentret Akalla
TR
Black 6b
Klättercentret Akalla
TR
White 7a+
Klättercentret Akalla
TR
Black 7a
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6c
Klättercentret Akalla
TR
Red 6b
Klättercentret Akalla
TR
White 5b
Klättercentret Akalla
TR
Gul 6c
Karbin Klätterhall
TR
Lila 6c+
Karbin Klätterhall
TR
Blå 5a
Karbin Klätterhall
TR
Ljus blå 6a
Karbin Klätterhall
TR
Pink 6c
Klättercentret Akalla
TR
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy 6a+
Klätterverket Gasverket
TR
Orange 6b+
Klätterverket Gasverket
TR
Purple 6b+
Klätterverket Gasverket
TR
Pink 6b
Klättercentret Akalla
TR
Neon green 5c
Klättercentret Akalla
OS
Purple 6c
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Magenta 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6b
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Blue 5b
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6a
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Only boxes 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6a
Klättercentret Akalla
TR
Grey 6c
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 5a
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Blue 5b
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 6c
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
OS
Yellow 6b
Klättercentret Akalla
OS
Orange 6a
Klättercentret Akalla
OS
Red 6b
Karbin Klätterhall
TR
Lila 6b
Karbin Klätterhall
TR
Blue 6a+
Karbin Klätterhall
TR
Gul blå melerade 5c
Karbin Klätterhall
TR
White 6a+
Karbin Klätterhall
TR
Rosa 6a+
Karbin Klätterhall
TR
Vit 5c
Karbin Klätterhall
F
Röd 6a
Karbin Klätterhall
F
Green 5b
Karbin Klätterhall
F
Blå 6a
Karbin Klätterhall
F
The code of the woosters 5c
Klätterverket Gasverket
TR
The Flying Dutchman 6b+
Klätterverket Gasverket
TR
Mushrooms 6c
Klätterverket Gasverket
TR
Orange 6b+
Klätterverket Gasverket
TR
Blue 5b
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6c
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Magenta 6b
Klättercentret Akalla
TR
Purple 4b
Klättercentret Akalla
TR
White 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 6c
Klättercentret Akalla
TR
White 6c+
Klättercentret Akalla
TR
Red 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6c
Klättercentret Akalla
TR
Red 6c
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6b
Klättercentret Akalla
TR
Black 6c
Klättercentret Akalla
TR
Dark Green 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6b
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6c
Klättercentret Akalla
TR
Turquoise 4a
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Neon green 6c+
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a
Klättercentret Akalla
TR
Black 6b
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6c
Klättercentret Akalla
TR
Orange 7a
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6c
Klättercentret Akalla
TR
White 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6c+
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6b
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6a
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6b
Klättercentret Akalla
TR
Green 6c
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6b
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6a
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6b
Klättercentret Akalla
TR
Green 6c
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 5c
Klättercentret Akalla
TR
Blue 5c
Klättercentret Akalla
TR
White 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6b
Klättercentret Akalla
TR
Lilavit (Ej KANT) 6a+
Klätterverket Sickla
TR
Orangeriet 6a
Klätterverket Sickla
TR
Fotnot 6b
Klätterverket Sickla
TR
Zebran 4c
Klätterverket Sickla
TR
Surikaten 6b
Klätterverket Sickla
TR
Blue 6b
Klätterverket Sickla
TR
Lakritspuck 6a+
Klätterverket Sickla
TR
Pink 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6a
Klättercentret Akalla
OS
Red 5c
Klättercentret Akalla
OS
Blue 6a
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6b
Klättercentret Akalla
TR
Blue 5c
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6b
Klättercentret Akalla
TR
Red 6c
Klättercentret Akalla
TR
Black 5b
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6a
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6b
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 5b
Klättercentret Akalla
TR
Orange 7a
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Green 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Red 5c
Klättercentret Akalla
TR
Magenta 6b
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Green 6c
Klättercentret Akalla
TR
Purple 5c
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Magenta 6b
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6a
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 5c
Klättercentret Akalla
TR
White 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Red 5b
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6a
Klättercentret Akalla
TR
Grey 6b
Klättercentret Akalla
TR
Black 6b
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6a
Klättercentret Akalla
OS
Livlinan (Väggen till höger ingår ej) 6b
Klätterverket Sickla
TR
Televerket 6b+
Klätterverket Sickla
OS
Castello 6c
Klätterverket Sickla
OS
Red 4c
Klätterverket Sickla
TR
Purple 5a
Klätterverket Sickla
TR
På kant 6b+
Klätterverket Sickla
TR
Bright yellow 6a
Klätterverket Sickla
TR
Wax on wax off 6c
Klätterverket Sickla
TR
Små justeringar 6a
Klätterverket Sickla
TR
Rose garden 5a
sjoetorpsberget
F
Dåligt 9-månadersresultat 6a
sjoetorpsberget
OS
City of rocks 6a+
sjoetorpsberget
OS
Neanderthal 6a
sjoetorpsberget
F
Terracotta 6b
Klättercentret Akalla
TR
Purple 5c
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a
Klättercentret Akalla
TR
Magenta 6b
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6a
Klättercentret Akalla
TR
Black 6b
Klättercentret Akalla
TR
Red 5b
Klättercentret Akalla
F
White 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Red 5c
Klättercentret Akalla
TR
White 6A
Klättercentret Akalla
F
Black 6B+
Klättercentret Akalla
F
White 6A
Klättercentret Akalla
F
Purple höger stå 6A
Klättercentret Akalla
RP
Terracotta 6b
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Green 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Red 5c
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6a
Klättercentret Akalla
TR
Black 6b
Klättercentret Akalla
TR
Green 6b
Klättercentret Akalla
TR
Grey 5c
Klättercentret Telefonplan
TR
Neon yellow 6a
Klättercentret Telefonplan
TR
Blue 5c
Klättercentret Telefonplan
F
Red 5c
Klättercentret Telefonplan
OS
Turquoise 5c
Klättercentret Telefonplan
RP
Terracotta 6b
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Black 5b
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6a
Klättercentret Akalla
TR
White 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Grey 6b
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Green 6b
Klättercentret Akalla
TR
Green 6c
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 6b
Klättercentret Akalla
TR
Purple 5c
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a
Klättercentret Akalla
TR
Black 6b
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6a
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a
Klättercentret Akalla
TR
Red 6a
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6a
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6b
Klättercentret Akalla
TR
Black 6c
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6c
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 6b
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a
Klättercentret Akalla
TR
Magenta 6b
Klättercentret Akalla
TR
Black 6b
Klättercentret Akalla
TR
Red 6b+
Klättercentret Solna
TR
Black 5a
Klättercentret Solna
TR
Red 6a
Klättercentret Solna
TR
Yellow 6a
Klättercentret Solna
TR
Blue 6b
Klättercentret Solna
TR
Black 6a+
Klättercentret Solna
TR
Purple 6a
Klättercentret Solna
TR
White 6b
Klättercentret Solna
TR
Magenta 5c
Klättercentret Solna
TR
Red 6a+
Klättercentret Solna
TR
White 5b
Klättercentret Västerås
TR
Purple 6a
Klättercentret Västerås
TR
Vita lögner 5c
Klättercentret Västerås
TR
Black 6a+
Klättercentret Västerås
TR
Pink 5b
Klättercentret Västerås
TR
Yellow 6a
Klättercentret Västerås
TR
Pink 5b
Klättercentret Västerås
TR
Purple 6b
Klättercentret Västerås
TR
White 6a+
Klättercentret Telefonplan
TR
Grey 6b+
Klättercentret Telefonplan
TR
Grey 6a+
Klättercentret Telefonplan
TR
Dark Green 6a
Klättercentret Telefonplan
TR
Magenta 6a
Klättercentret Akalla
TR
Black 6b
Klättercentret Akalla
TR
Red 6a
Klättercentret Akalla
TR
Turquoise 4b
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Black 6c
Klättercentret Akalla
TR
Neon green 5c
Klättercentret Akalla
TR
Neon yellow 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6c
Klättercentret Akalla
TR
Neon yellow 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Black 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Black 6b
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6b
Klättercentret Akalla
TR
Brown 5b
Klättercentret Telefonplan
TR
White 6a+
Klättercentret Telefonplan
TR
Green 6c
Klättercentret Akalla
TR
Black 6b
Klättercentret Akalla
TR
Turquoise 5c
Klättercentret Akalla
OS
White 6a
Klättercentret Akalla
TR
Orange 5b
Klättercentret Akalla
TR
Red 6a
Klättercentret Akalla
TR
Green 6b
Klättercentret Akalla
OS
Yellow 6b
Klättercentret Akalla
TR
Neon green 6c
Klättercentret Akalla
TR
Turquoise 4b
Klättercentret Akalla
TR
Red 6a
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6b
Klättercentret Akalla
TR
Black Blob Bonanza Baby 6b
Klättercentret Telefonplan
TR
Black 6b
Klättercentret Telefonplan
TR
White-Orange 6a
Klättercentret Solna
TR
Blue 6b+
Klättercentret Solna
TR
White 5b
Klättercentret Solna
TR
Grey 6a+
Klättercentret Solna
TR
Purple 6a
Klättercentret Solna
TR
Yellow 6b
Klättercentret Solna
TR
Yellow 6b
Klättercentret Akalla
TR
Red 6a
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6b
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6b
Klättercentret Akalla
TR
Grey 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Red 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6b
Klättercentret Telefonplan
TR
White 6a
Klättercentret Telefonplan
TR
Blue 6a
Klättercentret Telefonplan
TR
Black 6b+
Klättercentret Telefonplan
TR
Blue 5b
Klättercentret Telefonplan
TR
Yellow 6b
Klättercentret Akalla
RP
Blue 5a
Klättercentret Akalla
TR
White 6b
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6a
Klättercentret Akalla
TR
White 6a
Klättercentret Akalla
TR
Black 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Grey 6a+
Klättercentret Akalla
RP
Terracotta 6c
Klättercentret Akalla
RP
White 6b
Klättercentret Akalla
TR
White 6a
Klättercentret Akalla
TR
Black 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6a+
Klättercentret Telefonplan
OS
multicolor 5b
Klättercentret Telefonplan
TR
Blue 5b
Klättercentret Telefonplan
TR
Yellow 6a+
Klättercentret Telefonplan
TR
Yellow 6b
Klättercentret Telefonplan
TR
Neon yellow 6b
Klättercentret Telefonplan
TR
Neon green 6c
Klättercentret Akalla
TR
White 6a
Klättercentret Akalla
TR
Red 6a
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6b
Klättercentret Akalla
TR
White 6b
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 5b
Klättercentret Akalla
TR
Black 5c
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6a
Klättercentret Akalla
TR
Black 6b+
Klättercentret Akalla
OS
Orange 6c
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6b
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 5b
Klättercentret Akalla
TR
Black 5c
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6a
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6b
Klättercentret Akalla
TR
White 6b
Klättercentret Akalla
TR
Black 5c
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6a
Klättercentret Akalla
TR
Blue 5a
Klättercentret Akalla
TR
Black 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 5c
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 6a+
Klättercentret Akalla
TR
White 6a
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6b
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6b
Klättercentret Akalla
TR
Black 6b
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6b
Klättercentret Akalla
TR
Purple 5c
Klätterverket Gasverket
TR
Lime green 6b+
Klätterverket Gasverket
TR
Blue Azule 6a+
Klätterverket Gasverket
TR
Blue 5b
Klätterverket Gasverket
TR
Red 6b+
Klätterverket Gasverket
TR
Yellow 5a
Klättercentret Akalla
TR
Red 5c
Klättercentret Akalla
TR
Red 6a
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6b
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6c
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6b
Klättercentret Akalla
TR
Red 6a
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 6a+
Klättercentret Akalla
TR
White 6a
Klättercentret Akalla
TR
Black 5b
Klättercentret Akalla
TR
Blue 4a
Klättercentret Akalla
TR
White 6a
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6b
Klättercentret Akalla
TR
Blue 5c
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6b
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Röda Trappan 5b
toernskogsklippan
OS
Törn me on 5c
toernskogsklippan
OS
Skywalker 6a
toernskogsklippan
RP
Terracotta 6c+
Klättercentret Akalla
TR
White 6a
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6b
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 5c
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Green 6c+
Klättercentret Akalla
TR
Green 6b+
Klättercentret Akalla
TR
White 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6b
Klättercentret Akalla
TR
Black 6b
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6b
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6b
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6b+
Klättercentret Akalla
TR
White 6a
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Magenta 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Blue 5b
Klättercentret Akalla
TR
White 5b
Klättercentret Akalla
TR
Black 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Neon green 6c
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a
Klättercentret Akalla
TR
Grey 6a+
Klättercentret Akalla
OS
Black 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Grey right 5c
Klättercentret Telefonplan
F
Black 6b+
Klättercentret Telefonplan
TR
Orange 6c
Klättercentret Akalla
TR
Magenta 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Neon yellow 5b
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6b
Klättercentret Akalla
TR
Red 6a
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6b
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6c
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Zäta 5a
sjoeaenda
OS
Jokkmokks Jocke 5b
sjoeaenda
OS
Halvmånen 5c
sjoeaenda
RP
Flugor i ögat 6a
sjoeaenda
OS
Terracotta 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Green 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6b
Klättercentret Akalla
TR
Neon yellow 5b
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6c
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Green 6a
Klättercentret Akalla
OS
Yellow 6b
Klättercentret Akalla
OS
Red 6a
Klättercentret Akalla
OS
Purple 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6c
Klättercentret Akalla
TR
Blue 5b
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6b
Klättercentret Akalla
RP
Black 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Neon yellow 5b
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6b
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Blue 5c
Klättercentret Akalla
F
White 5b
Klättercentret Akalla
TR
White 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Green 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Red 6a
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6b
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6c
Klättercentret Akalla
TR
Red 6a
Klättercentret Akalla
RP
Red 6a+
Klättercentret Akalla
F
Blue 6b
Klättercentret Akalla
TR
Green 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 5b
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6c
Klättercentret Akalla
TR
Magenta 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Neon yellow 5b
Klättercentret Akalla
TR
Neon yellow 5b
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6b
Klättercentret Akalla
TR
Red 6a+
Klättercentret Akalla
TR
White 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Red 6c+
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6b
Klättercentret Akalla
TR
Neon yellow 5b
Klättercentret Akalla
TR
Blue 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6b
Klättercentret Akalla
TR
Red 5c
Klättercentret Akalla
TR
Grey 6c
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Red 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6c
Klättercentret Akalla
TR
White 6c
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6b
Klättercentret Akalla
TR
Magenta 5b
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a
Klättercentret Akalla
TR
Black 5a
Klättercentret Akalla
TR
Neon green 5a
Klättercentret Akalla
RP
Blue 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Magenta 5b
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 6b
Klättercentret Akalla
TR
White 6c
Klättercentret Akalla
TR
Magenta 5b
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Red 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6c
Klättercentret Akalla
TR
Green New Deal 5a
Klätterverket Sickla
TR
Stop the Bernie memes! 5c
Klätterverket Sickla
TR
Den riktiga snösmockan 6a+
Klätterverket Sickla
TR
Funk da police 6a+
Klätterverket Sickla
TR
Geeuwl 6a+
Klätterverket Sickla
TR
Snösoffan på balkongen 6b+
Klätterverket Sickla
TR
Pink 6b+
Klättercentret Akalla
F
Red 6c
Klättercentret Akalla
TR
Neon green 5b
Klättercentret Akalla
TR
Red 6b+
Klättercentret Akalla
TR
White 7a+
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6b
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6a
Klättercentret Akalla
TR
Grey 5b
Klättercentret Akalla
TR
Karbin Klätterhall 5b
Karbin Klätterhall
TR
Karbin Klätterhall 5b+
Karbin Klätterhall
TR
Karbin Klätterhall 5c+
Karbin Klätterhall
TR
Karbin Klätterhall 6c
Karbin Klätterhall
TR
Karbin Klätterhall 6c
Karbin Klätterhall
TR
Karbin Klätterhall 6c+
Karbin Klätterhall
TR
Only boxes 6c
Klättercentret Akalla
TR
Magenta 5a
Klättercentret Akalla
TR
Green 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6b
Klättercentret Akalla
TR
Red 6a
Klättercentret Akalla
RP
Green 7a
Klättercentret Akalla
TR
Black 6c
Klättercentret Akalla
TR
Grey 6c
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6a
Klättercentret Akalla
TR
White 6b
Klättercentret Akalla
TR
Turquoise 5a
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6b
Klättercentret Akalla
TR
min gula fågel 6a+
Klätterverket Gasverket
F
Popcorn 5b
Klätterverket Gasverket
TR
Alone together 6b
Klätterverket Gasverket
TR
Lizard people 6b+
Klätterverket Gasverket
TR
Rosa Bollar 6a
Klätterverket Gasverket
TR
Red 6b+
Klättercentret Akalla
TR
White 5c
Klättercentret Akalla
TR
Red 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a
Klättercentret Akalla
TR
Green 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Karbin Klätterhall 6b+
Karbin Klätterhall
TR
Karbin Klätterhall 6c
Karbin Klätterhall
TR
Karbin Klätterhall 6c
Karbin Klätterhall
TR
Karbin Klätterhall 6a
Karbin Klätterhall
TR
Karbin Klätterhall 5c
Karbin Klätterhall
TR
Terracotta 5a
Klättercentret Akalla
TR
White 6a
Klättercentret Akalla
TR
Red 7a+
Klättercentret Akalla
TR
Red 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Red 6a
Klättercentret Akalla
RP
Blue 6a+
Klättercentret Akalla
F
Yellow 6c
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6B
Klättercentret Akalla
F
Pink 6B+
Klättercentret Akalla
F
Pink 6A+
Klättercentret Akalla
RP
Neon green 6B+
Klättercentret Akalla
RP
Dark Green 6A+
Klättercentret Akalla
F
Purple 5c
Klätterverket Gasverket
TR
Big top tent 6b
Klätterverket Gasverket
TR
Stenhård och kul 6c+
Klätterverket Gasverket
TR
himlen är gränsen 6a
Klätterverket Gasverket
TR
Blue 5b
Klätterverket Gasverket
TR
The royal mint 6a+
Klätterverket Gasverket
TR
Karbin Klätterhall 7a
Karbin Klätterhall
TR
Karbin Klätterhall 6b
Karbin Klätterhall
TR
Karbin Klätterhall 6b+
Karbin Klätterhall
TR
Karbin Klätterhall 6a
Karbin Klätterhall
TR
Red 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 5a
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a
Klättercentret Akalla
TR
Magenta 6a
Klättercentret Akalla
TR
Red 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Red 6c
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 6b
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a
Klättercentret Akalla
TR
White 5c
Klättercentret Akalla
TR
Orange 6c+
Klättercentret Akalla
TR
Green 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 5a
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6c
Klättercentret Akalla
TR
Red 6c
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6B
Klättercentret Akalla
F
Orange 6A
Klättercentret Akalla
F
White 5c
Klättercentret Akalla
TR
Black 6b
Klättercentret Akalla
TR
Purple 6b
Klättercentret Telefonplan
TR
Pink 6c
Klättercentret Telefonplan
TR
Brown 5c
Klättercentret Telefonplan
TR
Purple 6a
Klättercentret Telefonplan
TR
Yellow 5c
Klättercentret Akalla
TR
Red 6c
Klättercentret Akalla
TR
Blod är rödare än vatten 4c
Klätterverket Sickla
TR
Dansa, Pausa 5a
Klätterverket Sickla
TR
Code Brown 6b
Klätterverket Sickla
TR
Baby shark 7a
Klätterverket Sickla
TR
Gröna Chickenheads 6b+
Klätterverket Sickla
F
Böka som ett vildsvin 6c
Klätterverket Sickla
TR
Pink Eye 6b+
Klätterverket Sickla
F
Red 6b+
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a
Klättercentret Akalla
TR
Pink 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Terracotta 6b
Klättercentret Akalla
TR
Yellow 6b+
Klättercentret Akalla
TR
White 5c
Klättercentret Akalla
TR
Black 6c
Klättercentret Akalla
TR
White 6a
Klättercentret Akalla
TR
Black 6c+
Klättercentret Akalla
TR
White 6b
Klättercentret Telefonplan
TR
Black 6c
Klättercentret Telefonplan
TR
Grey 6a
Klättercentret Telefonplan
TR
White 6b+
Klättercentret Telefonplan
TR
Yellow 4b
Klättercentret Telefonplan
TR
Blue 4b
Klättercentret Telefonplan
TR
White 6b
Klättercentret Telefonplan
TR
Purple 6b
Klättercentret Telefonplan
TR
Terracotta 5a
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a
Klättercentret Akalla
TR
Grey 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Magenta 6c+
Klättercentret Akalla
TR
Black 6a+
Klättercentret Akalla
F
Red 6a
Klättercentret Akalla
RP
Purple 5c
Klättercentret Akalla
TR
Red 6a+
Klättercentret Akalla
TR
Red 6a
Klättercentret Akalla
RP
Orange 6a
Klättercentret Akalla
TR
Neon green 6a+
Klättercentret Akalla
TR