RECENTLY ZLAGGED IN

Klättercentret Telefonplan

Anna Wikström

CLIMBER STATISTICS

114
zlags
1 430
meters climbed
33 700
total points
6b
best lead grade
6a+
best boulder grade

Filter:
Zlagfeed

Route / boulder Style
Green 6a+
Klättercentret Telefonplan
TR
Orange 6a
Klättercentret Telefonplan
TR
Black 5c
Klättercentret Telefonplan
TR
Orange 6b
Klättercentret Telefonplan
TR
Yellow 5b
Klättercentret Telefonplan
TR
White 6a
Klättercentret Telefonplan
TR
Turquoise 5b
Klättercentret Telefonplan
TR
Blue 6b
Klättercentret Telefonplan
TR
Black 5c
Klättercentret Telefonplan
TR
Green 6a
Klättercentret Telefonplan
TR
White 6a
Klättercentret Telefonplan
TR
Pearl 6a
Klätterverket Gasverket
TR
Bikini bottom 6b
Klätterverket Gasverket
TR
Luna 6a+
Klätterverket Gasverket
TR
Link 5a
Klätterverket Gasverket
TR
Waluigi 5a
Klätterverket Gasverket
TR
Donkey Kong 5b
Klätterverket Gasverket
OS
Princess Peach 5b
Klätterverket Gasverket
OS
Mr. Crab 6a
Klätterverket Gasverket
GO
Ector 5b
Klätterverket Gasverket
OS
Sir Robin the Not-So-Brave-As-Lancelot 6a+
Klätterverket Gasverket
OS
Finding Dory 5b
Klätterverket Gasverket
OS
Blue 5b
Klätterverket Gasverket
TR
King Neptune 5c
Klätterverket Gasverket
TR
Scary movie 5 6a+
Klätterverket Gasverket
GO
Peeves 5b
Klätterverket Gasverket
TR
Nagini 5c
Klätterverket Gasverket
RP
Luna 6a+
Klätterverket Gasverket
GO
Donkey Kong 5b
Klätterverket Gasverket
TR
Waluigi 5a
Klätterverket Gasverket
TR
Blyballong 5b
Klätterverket Gasverket
TR
Blue Azule 6a+
Klätterverket Gasverket
TR
Wavy 5c
Klätterverket Gasverket
TR
Green 6b
Klättercentret Telefonplan
GO
Grey 6a
Klättercentret Telefonplan
GO
Blue 5b
Klätterverket Gasverket
OS
Breezy 6a+
Klätterverket Gasverket
GO
Stor Poodle 6a
Klätterverket Gasverket
OS
up up and away 6a
Klätterverket Gasverket
OS
Chimney shimmy 6a+
Klätterverket Gasverket
OS
Purple 4b
Klätterverket Gasverket
OS
Bright yellow 4b
Klätterverket Gasverket
OS
Bright yellow 5c
Klätterverket Gasverket
OS
Bright yellow 6a
Klätterverket Gasverket
OS
Blue Azule 6a+
Klätterverket Gasverket
OS
White 5c
Klättercentret Telefonplan
OS
Green 6a+
Klättercentret Telefonplan
GO
White 5b
Klättercentret Telefonplan
OS
BlackPink 5b
Klättercentret Telefonplan
OS
Dark Green 6a
Klättercentret Telefonplan
F
Pink 6a+
Klättercentret Telefonplan
TR
Blue 6a
Klättercentret Telefonplan
TR
Green 6a+
Klättercentret Telefonplan
GO
Yellow 5c
Klättercentret Telefonplan
TR
Pink 4c
Klättercentret Telefonplan
TR
Dark Green 4b
Klättercentret Telefonplan
TR
Neon yellow 6a
Klättercentret Telefonplan
TR
Green, right exit 6b
Klättercentret Telefonplan
GO
Blue 6a
Klättercentret Telefonplan
TR
Pink 6a+
Klättercentret Telefonplan
OS
Red 5a
Klättercentret Telefonplan
OS
Pink 5c
Klättercentret Telefonplan
OS
Yellow 6a
Klättercentret Telefonplan
OS
Neon yellow 6a
Klättercentret Telefonplan
OS
Yellow 4c
Klättercentret Telefonplan
OS
Yellow 6b
Klättercentret Telefonplan
GO
Blue 6a
Klättercentret Telefonplan
OS
Blue 5c
Klättercentret Telefonplan
F
Grey 5a
Klättercentret Telefonplan
OS
Yellow 4b
Klättercentret Telefonplan
OS
Black 6a+
Klättercentret Telefonplan
GO
White/green 5b
Klättercentret Telefonplan
OS
Lime green 5c
Klättercentret Telefonplan
F
Lime green 5c
Klättercentret Telefonplan
GO
White 6A+
Klättercentret Telefonplan
RP
Orange 4+
Klättercentret Telefonplan
RP
White 5+
Klättercentret Telefonplan
RP
Pink 5
Klättercentret Telefonplan
RP
Red 5c
Klättercentret Telefonplan
RP
Yellow 5c
Klättercentret Telefonplan
GO
Red 5b
Klättercentret Telefonplan
GO
White 5c
Klättercentret Telefonplan
OS
Yellow 6A
Klättercentret Telefonplan
F
Blue 5c
Klättercentret Telefonplan
TR
Purple 5a
Klättercentret Telefonplan
OS
Yellow 5b
Klättercentret Telefonplan
OS
White 6a
Klättercentret Telefonplan
GO
Black 6a
Klättercentret Telefonplan
GO
Green 5b
Klättercentret Telefonplan
OS
White 6a
Klättercentret Telefonplan
GO
Orange 5
Klättercentret Telefonplan
RP
Neon yellow 6A
Klättercentret Telefonplan
RP
Dark Green 5
Klättercentret Telefonplan
RP
Pink 5a
Klättercentret Telefonplan
OS
Red 5c
Klättercentret Telefonplan
GO
Blue 6a
Klättercentret Telefonplan
GO
Yellow 4b
Klättercentret Telefonplan
RP
White 5a
Klättercentret Telefonplan
OS
White 6a
Klättercentret Telefonplan
GO
Green 5b
Klättercentret Telefonplan
OS
Dark Green 5
Klättercentret Telefonplan
RP
Yellow 4b
Klättercentret Telefonplan
OS
Black 5+
Klättercentret Telefonplan
F
Orange 5+
Klättercentret Telefonplan
F
Orange 5
Klättercentret Telefonplan
F
White 4+
Klättercentret Telefonplan
F
Red 5+
Klättercentret Telefonplan
F
Green 6A
Klättercentret Telefonplan
F
Neon yellow 6A
Klättercentret Telefonplan
RP
Neon yellow 5+
Klättercentret Telefonplan
F
Turquoise 4+
Klättercentret Telefonplan
F
Box only 5+
Klättercentret Telefonplan
RP
Turquoise 5
Klättercentret Telefonplan
RP
Black 6A
Klättercentret Telefonplan
F